Bryt Tystnaden har en nollvision, för att ingen människa skall behöva dö för tidigt på grund av psykisk ohälsa och tabun som finns kring ämnet i fråga. Bryt Tystnaden grundades år 2015, då som ett företag i Ung Företagsamhet regi. 2015 var ett etableringsår, då Bryt Tystnadens fokus var att etablera sig på en rikstäckande nivå. Företagets namn uppkom efter stora funderingar på vad det var som Bryt Tystnadens grundare faktiskt ville åstadkomma i sitt företagande. Efter många olika namnförslag kom hon underfund med att hon ville bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och dess kringliggande faktorer, just eftersom ingen skall behöva skämmas över sin psykiska ohälsa.